Những điều cần biết khi sử dụng máy điều hòa

Trong suốt vòng đời tồn tại của một máy điều hòa không khí (Điều hòa không khí), chi phí đầu tư ban đầu chỉ chiếm 4-10% tổng chi phí; chi phí bảo trì, bảo dưỡng chiếm 1-2%; còn lại 90-95% là chi phí tiêu hao điện năng. sau đây là những điều cần biết khi […]