can biet

Trong suốt vòng đời tồn tại của một máy điều hòa không khí (Điều hòa không khí), chi phí đầu tư ban đầu chỉ chiếm 4-10% tổng chi phí; chi phí bảo trì, bảo dưỡng chiếm 1-2%; còn lại 90-95% là chi phí tiêu hao điện năng. sau đây làXem thêm