null

TẦM NHÌN

Điện lạnh Đặng Vinh sẽ không chỉ trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ điện lạnh, có khả năng thiết kế, cung ứng, lắp đặt và quản lý các dự án lớn ở Việt Nam mà còn là một thương hiệu quốc tế được biết đến trên thị trường khu vực và xa hơn

null

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Điện lạnh Đặng Vinh là trở thành nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm Cơ Điện Lạnh của Việt Nam. Công ty luôn tạo ra các sản phẩm đảm bảo về thiết kế, tính năng, chất lượng nhằm mang lại sự hài lòng tốt nhất cho tất cả mọi người.
null

CHIẾN LƯỢC

Đổi mới và năng động để phát triển bền vững; Chất lượng sản phẩm quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp; Lao động sáng tạo là nền tảng của sự phát triển; Quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh nghiệp; Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội

ĐỐI TÁC CÔNG TY ĐẶNG VINH CHÚNG TÔI